Sao của công nghiệp hóa chất Hoa Kỳ dân tộc tày

Như môt đồ vât thả rơi từ môt bàn tay vô tình, tôi rơi vào quá khứ.

CHƯƠNG II
Ngày hóm đó tôi đến khách sạn Crillon để đại diện cho Công ty của tôi.

Tôi đã phải dân tộc thái nói sùi bọt mép ra mới giành giật dân tộc thái được cái đặc ân này.

Từ nhiêu tuản nay, tôi cứ phát điên lên trưốc cái ý nghĩ rằng họ sẽ cử một người nào khác.

Tôi hy vọng lôi kéo được sự chú ý của một trong sô~~ những ông chủ Mỹ mà cuộc sông đang khiến cho tôi thèm muốn. Cuộc tiếp đón diễn ra trong một gian phòng lộng lẫy của khách sạn. Tôi qua lại giữa những tay kinh doanh cự phách, những ông chủ và các trợ lý của họ, ~~những kẻ có triển vọng~~ đang. Để được cử làm đại diện tại cuộc hội nghị này, tôi đã phải hối lộ ông Giám đốc của tôi
– là người chỉ. Tôi đã hứa vdi ông ta những kê hoạch cải tổ dịch vụ xuất khẩu của Công ty mà ông sẽ giói thiệu vói raọi người. Tôi có
những bằng cấp quốc tế. Tôi nói thông thạo ba thứ tiếng và tôi đánh đổi kiến thức của tôi lấy một sô~~ lợi ích thảm hại. Người ta luôn luôn đặt tôi lại chỗ cũ của tôi. ~~Đừng có bực tức, ông dân tộc tày Landler ạ ! Ong biết, dân tộc tày ở nưóe Pháp chúng tôi, không nên muốn thành công quá nhanh”. Chữ ”ở nước chúng tôi~~ ấy là một sự ám chỉ về ngưòi mẹ Đức ghi trong bản lý lịch của tôi. Vậy đáng lẽ ra tôi phải chịu đựng và lặng lẽ tự giói hạn mình trong việc sửa chữa những lòi tiếng Anh trong các.

Những ngày hôm nay, ỏ nơi này, nóng dan toc khmer lòng và sốt ruột, lại được gắn các vị giáo chủ của nền hóa học dan toc khmer quốc tế,. Sau một sự thăm dò tỉ mỉ tôi chọn Roy Hart, một trong những ngôi sao của công nghiệp hóa chất Hoa Kỳ. Tôi đã xô đẩy vài người ra để mon men đến gần ông ta, COĨ1 ngưồi có tất cả : tiền, quyền lực và châu Mỹ. Nhờ chen lấn một cách kiên trì, tôi đã lần vào được trong đám ngưòi đang vây quanh ông ta và tự giói thiệu. Ong ta nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng và một tiếng ~~Hello~~ rồi quay sang phía những ngưòi Hà Lan. Không muôn buông ông ta ra, tôi cứ bám gót theo hoài.

You might also like

Leave a Reply